Tsebe ya konokono

Go tswa ko Wiktionary
Wiktionary, dithaloso tsa mahala tsa mafoko a Setswana

Go nale ditse dile 131 mo Wiktionary ya Setswana le wena o kgona go kwala

 

Thaloso

Wiktionary ya Setswana e ikaeletse go tlhalosa mafoko a Setswana. Ka jaana go nale mafoko a le 131, mafoko a a kwadilwe ke baitlhaopi. Wiktionary ya Setswana ke bukantswe e kwalwang ke kgolagano ya baitlhaopi. Ga ra ikaelela go kwala ditlhaloso tsa mafoko fela, mme re ikaeletse go kwala melaetsa ka Setswana e ka thalogangwang ke mongwe le mongwe, dithanolo di akaretswa.

O ntse o itse ...

  • Gore Wiktionary ya Setswana e kwala ke baithaopi le wena o kgona go kwala ?
  • Gore Wikipedia ya Setswana ke kgaitsadie Wiktionary ya Setswana ebile le yone o kgona go e fetola ?

Mafoko a Setswana

Dumela - Lefoko le le dirisiwa go buisa batho fa o kopana le bone.

Tafole - Ke sedirisiwa se se dirisiwang go baya dilo sekai dijo

Ntša - Ke seruiwa se gantsi se ruiwang mo gae.

Lefoko le le tlhopilweng

Senepe sa letsatsi 

Mafelo a thuso mo Wiktionary

Bokgaitsadie Wiktionary

Wiktionary e kwalwa ke baithaopi gape e tshwerwe ke Wikimedia Foundation, komponi ye sa diring dipoelo e gape e tswereng diporojeke tse dingwe: